“Un compromis este arta împărţirii unei prăjituri, în aşa fel încât fiecare să creadă că are bucata cea mai mare.”
Ludwig Erhard

banii

Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. Aceste sume, cât și modul lor de achitare, într-o singură tranșă sau în mai multe, cash sau prin bancă se negociază de părți.

Deoarece pentru fiecare etapă procesuală avocatul este obligat a încheia separat contracte de asistență juridică, în mod implicit și onorariul convenit cu clientul este aferent etapei procesuale pentru care a fost încheiat contractul de asistență juridică.

Avînd în vedere faptul că raportul juridic dintre avocat și client este guvernat de principiul confidențialității, și onorariul convenit de aceștia are același statut.

Pe de altă parte, nu există onorarii prestabilite. Acestea se stabilesc în funcție de complexitatea cazului și de durata procesului.

Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei, prin punerea în executare, dacă este cazul, a contractului de asistență juridică.

Pentru onorariile încasate, se eliberează chitanțe, iar la cerere și factură, acte ale căror original se depune la instanța de judecată cu ocazia solicitării obligării părții adverse la plata cheltuielilor de judecată.