“A nu întinde o mână de ajutor celui căzut este o negare a dreptăţii; acesta este dreptul comun al umanităţii..”
Lucius Annaeus Seneca

În vederea desfășurării activității de mediere, între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte, se încheie un contract de mediere. Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

medierea

Interesant este faptul că, termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de lege.

Contractul de mediere se încheie în scris și conține clauzele prevăzute de art.45 din Legea nr.192/2006, dar părțile pot conveni ca să fie încluse și alte clauze, dar conform prevederilor legale în vigoare. Cu ocazia încheierii contractului de mediere părțile și mediatorul convin și asupra onorariului care trebuie achitat. În acest sens, se are în vedere cuantumul și obligația de plată a onorariului. De regulă, acesta se suportă în cote egale de către ambele părți, dar nimic nu împiedecă ca acesta să fie suportat exclusiv numai de către o parte.

În ceea ce privește onorariul, nu existe onorarii prestabilite. Fiecare mediator, la stabilirea onorariului are în vedere complexitatea cazului de mediat, numărul de ședințe pe parcursul cărora se desfășoară medierea, dar și situația socială a părților pe care le mediază.

Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, precum şi de către mediator, au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul.

Dacă părțile ajung la o înlegere cu privire la conflictul supus mediereii se încheie un acord de mediere.

Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, mediatorul încheie un proces verbal de eșuare a medierii.

Pe de altă pate, în orice fază a medierii, fiecare parte are libertatea de renunța la mediere, sens în care se va încheia un proces verbal.